Privacyverklaringen

Privacy en het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens staat hoog in het vaandel bij Leffectief Verloskunde. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. Wij zullen u uitleggen waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@leffectiefverloskunde.nl

Welke gegevens verzamelen wij van u op de website

We verzamelen de volgende gegevens na contact via het contactformulier: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw gespreksgeschiedenis met Leffectief Verloskunde.

Onze verwerking is gebaseerd op de volgende grondslagen.

 • Toestemming
 • Overeenkomst (of gegevens die nodig zijn voorafgaand het aangaan van een Overeenkomst)
 • Gerechtvaardigd (legitieme) belangen

Voor- en achternaam
Deze gegevens gebruiken wij om u goed aan te spreken als wij u een e-mail terugsturen of wanneer wij u bellen aan de hand van uw vragen of interesse in Leffectief Verloskunde.

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij om u een bericht terug te sturen en u mogelijke vragen te beantwoorden of om u de nieuwsbrief te verzenden. We gebruiken het om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Telefoonnummer
Mocht u uw telefoonnummer achterlaten en toestemming geven om gebeld te worden, dan zullen wij u bellen om uw vragen te beantwoorden.

Gespreksgeschiedenis
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie als u opnieuw belt en kunnen wij uw vragen op een goede manier beantwoorden.

Hoe gebruiken wij uw gegevens van de website

Klantgegevens
Leffectief Verloskunde gebruikt klantgegevens zoals redelijkerwijs noodzakelijk en in overeenstemming met de instructies van de klant

 1. om de diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren;
 2. om service, beveiliging, technische problemen of op verzoek van een klant in verband met klantondersteuning te voorkomen of aan te pakken;
 3. zoals vereist door de wet of zoals toegestaan ​​door deze privacyverklaring
 4. zoals afgesproken in het contract of zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door u.

Reageren op uw verzoeken
Als u contact met ons opneemt met een probleem of vraag, zullen we uw informatie gebruiken om te reageren.

E-mails versturen
We kunnen u service- en administratieve e-mails sturen. We kunnen ook contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten, ons dienstenaanbod en belangrijke mededelingen, zoals beveiligings- en fraude kennisgevingen.

Deze e-mails worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van Leffectief Verloskunde en u kunt zich niet afmelden voor deze berichten. Daarnaast sturen we soms e-mails over nieuwe productfuncties of ander nieuws over Leffectief Verloskunde. U kunt zich op elk moment voor deze deze e-mails in of uitschrijven.

Onderzoek

De gegevens van de website gebruiken wij om te onderzoeken of de website naar behoren werkt en of u alles gemakkelijk op de website kunt vinden. Voor meer informatie over hoe wij dat doen kunt u onderaan dit document vinden.

Hoe bewaren we uw gegevens en voor hoe lang?

Uw gegevens en vragen bewaren wij tot twee jaar na het laatste contact. Op het moment dat u een overeenkomst met ons aangaat en onze diensten gaat gebruiken, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden die u in uw account vindt. Hier staan langere termijnen, zoals de wettelijke termijn van zeven jaar voor financiële administratie.

Mocht u eerder uw gegevens willen verwijderen uit onze systemen dan kun u contact met ons opnemen voor inzage, rectificatie en/of verwijdering.

Geautomatiseerde besluitvorming wordt niet gebruikt

Leffectief Verloskunde neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Delen van persoonsgegevens door Leffectief Verloskunde met derden

Bij het gebruik van de website en het gebruik van het contactformulier verstrekken wij geen persoonsgegevens met derden. We delen uw persoonsgegevens met onze business partners zoals Knowingo en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers van Leffectief Verloskunde

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Leffectief Verloskunde, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Visma (boekhouding), Knab (betalingsverkeer), Fastmail (e-mailverkeer), Knowingo (leeroplossing), Linkedin (klantcontacten), Dropbox en iCloud (opslag documenten).

Hoe Leffectief Verloskunde uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@leffectiefverloskunde.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van de medewerkers van Leffectief Verloskunde zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers van Leffectief Verloskunde die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kunt worden gebruikt.
 • Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor u privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van u pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback

We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@leffectiefverloskunde.nl onder vermelding van privacy.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan is er het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Contactgegevens

LEFFECTIEF BV , gevestigd aan Molendijk 29, 3361 EK Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leffectiefverloskunde.nl
Molendijk 29
3361 EK Sliedrecht

085 – 06 00 130
info@leffectiefverloskunde.nl

Privacy en het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens staat hoog in het vaandel bij Leffectief Verloskunde. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u één van onze diensten afneemt zoals één van onze trainingen via de app Knowingo+. Wij zullen u uitleggen waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@leffectiefverloskunde.nl

Welke gegevens verzamelen wij als Leffectief

Leffectief Verloskunde gebruikt klantgegevens zoals redelijkerwijs noodzakelijk en in overeenstemming met de instructies van de klant (uw organisatie of uzelf) om

 • de diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren;
 • service, beveiliging, technische problemen of op verzoek van een klant in verband met klantondersteuning te voorkomen of aan te pakken;
 • te voldoen aan de wet en/of de beschrijvingen van dit privacybeleid

In overige gevallen zullen we u ten alle tijden om schriftelijke toestemming vragen.

We verzamelen de volgende gegevens:

Gegevens over het maken van accounts
Gebruikers geven informatie zoals een e-mailadres, wachtwoord, voornaam en achternaam om een ​​account aan te maken.

Bankrekeningnummer (zakelijk)
Deze gebruiken wij om betalingen af te handelen, facturen te verzenden en onze financiële administratie op orde te houden. Deze gegevens bewaren wij zeven jaar.

Gespreksgeschiedenis
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie als u opnieuw belt en kunnen wij uw vragen op een goede manier beantwoorden.

Big Nummer
In het geval van PE-punten, zullen wij uw big nummer noteren om ervoor te zorgen dat u uw PE-punten ontvangt.

Gegevens over het gebruik van de Leffectief Verloskunde Portal
Dit is informatie over hoe u toegang krijgt tot de Leffectief Verloskunde Portal en hoe u deze gebruikt, waaronder mogelijk administratieve en ondersteunende communicatie met ons en informatie over de organisaties, mensen, functies, inhoud en welke toepassingen van derden u in de Portal gebruikt.

Loggegevens
Wanneer u de Portal gebruikt, registreren de servers van Leffectief Verloskunde informatie, inclusief informatie die uw browser verzendt wanneer u de Portal bezoekt. Deze log kunnen uw IP-adres, uw browsertype en -instellingen, de datum en tijd van uw gebruik van de diensten, informatie over uw browserconfiguratie zoals taalvoorkeuren en cookie gegevens bevatten.

Voortgangsgegevens van je training

We kunnen uw voortgang van de training zien. Wanneer u als speler de punten heeft behaald, wordt dit gedeeld met PE-online. Dit betekent dat uw punten automatisch aan uw totaal worden toegevoegd.

Welke gegevens verzamelen wij van u via de app Knowingo+

De leermiddelen van Leffectief Verloskunde worden via het platform van Knowingo+ aangeboden. Knowingo+ is een platform dat het leren en studeren van stof gemakkelijker maakt. De privacyverklaring van Knowingo+ is via deze link te vinden. Hierdoor zullen de gegevens via de app Knowingo+ bij Leffectief Verloskunde en Knowingo+ bekend zijn. We verzamelen de volgende gegevens en baseren onze verwerking op de volgende grondslagen.

 • Toestemming
 • Overeenkomst (of gegevens die nodig zijn voorafgaand het aangaan van een Overeenkomst)
 • Gerechtvaardigd (legitieme) belangen

Gegevens over het maken van accounts
Gebruikers geven informatie zoals een e-mailadres, wachtwoord, voornaam en achternaam om een ​​account aan te maken.

Gegevens over het gebruik van de app Knowingo+.
Dit is informatie over hoe u toegang krijgt tot de app Knowingo+ en hoe u deze gebruikt, waaronder mogelijk administratieve en ondersteunende communicatie met ons en informatie over de organisaties, mensen, functies, inhoud en welke toepassingen van derden u in de app Knowingo+ gebruikt.

Loggegevens
Wanneer u de app Knowingo+ gebruikt, registreren de servers van Knowingo+ informatie, inclusief informatie die uw browser verzendt wanneer u het dashboard bezoekt of uw mobiele telefoon via de app Knowingo+ verzendt wanneer u het gebruikt. Deze log kunnen uw IP-adres, uw browsertype en -instellingen, de datum en tijd van uw gebruik van de diensten, informatie over uw browserconfiguratie zoals taalvoorkeuren en cookie gegevens bevatten. Wij kunnen deze gegevens niet zien, daarnaast hebben wij hier geen invloed op. Wij kunnen alleen zien wanneer u voor het laatst online bent geweest.

Gegevens over uw apparaat  
We kunnen informatie verzamelen over het apparaat waarop u de diensten gebruikt, inclusief welk type apparaat het is, welk besturingssysteem u gebruikt, apparaatinstellingen en crashgegevens van toepassingen. Of we sommige of al deze informatie verzamelen, hangt vaak af van het type apparaat dat u gebruikt en van de instellingen die standaard of door u zijn ingesteld. Wij kunnen deze gegevens niet zien, daarnaast hebben wij hier geen invloed op.

Doelgroep gegevens over de vragen

Knowingo+ verzamelt gegevens over hoe u uw vragen beantwoord. Deze gegevens worden gebundeld tot een vragenanalyse van de doelgroep. Dit betekend dat wij kunnen zien hoe de doelgroep presteert en waar kennislacunes aanwezig zijn. Deze informatie koppelen wij geanonimiseerd terug aan de KNOV. De KNOV kan niet zien hoe jullie individueel presteren, dit kunnen ze alleen per doelgroep zien. In dit geval is de doelgroep, de verloskundigen van Nederland.

Voortgangsgegevens van je training

We kunnen uw voortgang van de training zien. Deze gegevens worden vanuit Knowingo+ naar de Portal verstuurd. Wanneer u als speler de punten hebt behaald, wordt dit gedeeld met PE-online. Dit betekent dat uw punten automatisch aan uw totaal worden toegevoegd.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens van de Portal en de app Knowingo+ voor de volgende verwerkingen en doeleinden.

Reageren op uw verzoeken
Als u contact met ons opneemt met een probleem of vraag, zullen we uw informatie gebruiken om te reageren.

E-mails versturen
We kunnen u service- en administratieve e-mails sturen. We kunnen ook contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten, ons dienstenaanbod en belangrijke mededelingen, zoals beveiligings- en fraude kennisgevingen. Deze e-mails worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van Leffectief Verloskunde en u kunt zich niet afmelden voor deze berichten.

Daarnaast sturen we soms e-mails over nieuwe productfuncties of ander nieuws over Leffectief Verloskunde, zoals hoe u het doet vergeleken met vergelijkbare groepen die bijvoorbeeld dezelfde training volgen. U kunt zich elk moment in of uitschrijven voor deze e-mails.

Facturatie en accountbeheer
We gebruiken accountgegevens om accounts te beheren en facturering en betalingen bij te houden.

Veiligheid van de webportal
We werken er hard aan om de diensten veilig te houden en misbruik en fraude te voorkomen.

Onderzoek
Deze privacyverklaring (en ons databeleid) is niet bedoeld om limieten te stellen aan wat we doen met gegevens die zijn geaggregeerd en/of geanonimiseerd, zodat het niet langer wordt geassocieerd met een identificeerbare gebruiker of klant van de diensten. Met de geanonimiseerde data voeren wij onderzoek uit en analyseren trends om beter te begrijpen hoe gebruikers de diensten gebruiken en om onze diensten te verbeteren. Zo kunnen wij inzichtelijke informatie delen met gebruikers en organisaties over hoe Leffectief Verloskunde helpt om leerdoelen te behalen en het volgen van opleidingen en behalen van leerpunten gemakkelijker maakt.

Hoe bewaren we uw gegevens en voor hoe lang?

Na het moment van beëindigen van uw overeenkomst met Leffectief Verloskunde bewaard Leffectief Verloskunde de informatie van u voor zeven jaar. Mocht u eerder uw gegevens willen verwijderen uit onze systemen dan kun u contact met ons opnemen voor inzage, rectificatie en/of verwijdering.

Klantgegevens worden geanonimiseerd na verwijderingsverzoek. Vervolgens verwijderen alle bijbehorende informatie, behalve de anonieme gebruiksgegevens, uit onze diensten.  Als dit echter niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven) om de gegevens te verwijderen, zullen we de gegevens veilig opslaan en isoleren voor verder gebruik tot verwijdering mogelijk is.

Onze back-ups van gegevens van Leffectief Verloskunde en Knowingo+ staan op de servers bij de hostingproviders in de EU. Het enige doel van back-ups is om onze diensten te herstellen in geval van technische problemen. Back-uparchieven worden na 30 dagen bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming wordt niet gebruikt

Leffectief Verloskunde neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Delen van persoonsgegevens door Leffectief Verloskunde met derden

We delen uw persoonsgegevens met onze business partners zoals Knowingo+, PE-online en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers van Leffectief Verloskunde

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Leffectief Verloskunde, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Visma (boekhouding), Knab (betalingsverkeer), Fastmail (e-mailverkeer), Knowingo (leeroplossing), LinkedIn (klantcontacten), Dropbox en iCloud (opslag documenten) en PE-online.

Hoe Leffectief Verloskunde uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@leffectiefverloskunde.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers van Leffectief Verloskunde die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kunt worden gebruikt.
 • Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van u pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback

We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@leffectiefverloskunde.nl onder vermelding van privacy.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan is er het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Gebruik van leffectiefverloskunde.nl

Als u rondkijkt op de website van Leffectief Verloskunde worden er ”cookies” geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies
Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies van derden
Cookies van derden die gebruikt worden op leffectiefverloskunde.nl zijn:

Google Analytics (analytische cookies)

Voor de website statistieken gebruikt Leffectief Verloskunde Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Google is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.

Lijst van codes van de cookies

Cookie Doel bewaard voor
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om te onderscheiden tussen verschillende bezoekers (anoniem) 3 jaar
_gid Wordt gebruikt om te onderscheiden tussen gebruikers 1 jaar

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u misschien niet meer van alle functionaliteiten van leffectiefverloskunde.nl gebruik maken en embedded content kunt niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.