Vervolg richtlijn hypertensieve aandoeningen

Deze training is een vervolg op de training van het eerste jaar. Door de training bij te houden, behoudt je ook meetbaar de kennis. Het bijhouden van de kennis kost minder tijd dan de eerste keer dat je de training volgt. Daarom krijg je, wanneer je de kennis bijhoudt, een halve studiepunt.

Door het spelen van de Knowingo+-app wordt de inhoud van de richtlijn Hypertensieve aandoening in de zwangerschap op een actieve manier bekend. Hierdoor leert de verloskundige volgens de geldige richtlijn keuzes te maken om een beleid te onderbouwen op basis van de evidence uit de bestaande medisch wetenschappelijke literatuur. Hierdoor worden drie doelen bereikt namelijk: de richtlijn wordt geïmplementeerd, verloskundigen werken evidence-based en er is eenheid in het beleid.

De training bestaat uit 3 onderwerpen:

  1. 1. Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
  2. 2. Diagnostische mogelijkheden & risicofactoren
  3. 3. Risicoselectie, diagnostiek en verwijzing & aanbevelingen voor samenwerking

In deze training wordt de verloskundige getraind om:

  • – Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap te herkennen.
  • – Risicofactoren voor hypertensieve aandoeningen te herkennen en hier mee een diagnose te stellen.
  • – Een risicoselectie te maken bij zwangere die een hoog risico vormen om een hypertensieve aandoening te krijgen.
  • – Een diagnose te stellen en te herkennen wanneer zij een zwangere kunnen verwijzen.
  • – Te herkennen wanneer samenwerking met andere medische richtingen nodig is en hoe deze samenwerkingen vlot te laten verlopen.

De KNOV heeft de training geaccrediteerd met 0,5 studiepunten.

De training bevat 3 Knowingo+ topics. Voor elke losse topic kun je een certificaat behalen. Ook in het tweede jaar dienen de certificaten minimaal 6 maanden geldig worden gehouden door te blijven spelen. Dit kost ongeveer 30 minuten. Hoe beter je alles bijhoudt, hoe minder tijd het trainen kost.

Om deze training te volgen, moet je eerst de training in het eerste jaar gevolgd hebben.

De training is bedoeld voor alle verloskundigen in het werkveld. Daarnaast is de training ook goed te spelen door verloskundigen in opleiding.

Deelnemers moeten minimaal de opleiding tot verloskundige volgen om dit topic te kunnen spelen.

Voor deze training hebben we gebruik gemaakt van KNOV-standaard – Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via

E-mailadres:                                                   Info@leffectief.nl

Telefoonnummer:                                         +31 85 06 00 130