Vervolg richtlijn niet vorderende ontsluiting

Deze training is een vervolg op de training van het eerste jaar. Door de training bij te houden, behoudt je ook meetbaar de kennis. Het bijhouden van de kennis kost minder tijd dan de eerste keer dat je de training volgt. Daarom krijg je, wanneer je de kennis bijhoudt, een halve studiepunt.

Door het spelen van de Knowingo+-app wordt de inhoud van de richtlijn Niet vorderende ontsluiting op een actieve manier bekend. Hierdoor leert de verloskundige volgens de geldige richtlijn keuzes te maken om een beleid te onderbouwen op basis van de evidence uit de bestaande medisch wetenschappelijke literatuur. Hierdoor worden drie doelen bereikt namelijk: de richtlijn wordt geïmplementeerd, verloskundigen werken evidence-based en er is eenheid in het beleid.

De training bestaat uit 2 onderwerpen:

  1. 1. Het verloop en duur van de ontsluiting & het observeren en registreren van het verloop
  2. 2. Voorbereiding op en begeleiding van de baring

In deze training wordt de verloskundige getraind om:

  • – Niet vorderende ontsluiting te herkennen en om hierbij te handelen aan de hand van risicoselectie.
  • – In het observeren en registreren van het verloop van de ontsluiting, ook als deze normaal verloopt.
  • – In het opstellen van duidelijke belinstructies
  • – In het voorbereiden van zwangere op de baring.
  • – In het begeleiden van de zwangere tijdens de baring als deze fysiologisch of pathologisch verloopt.

De KNOV heeft de training geaccrediteerd met 0,5 studiepunten.

De training bevat 3 Knowingo+ topics. Voor elke losse topic kun je een certificaat behalen. Ook in het tweede jaar dienen de certificaten minimaal 6 maanden geldig worden gehouden door te blijven spelen. Dit kost ongeveer 30 minuten. Hoe beter je alles bijhoudt, hoe minder tijd het trainen kost.

Om deze training te volgen, moet je eerst de training in het eerste jaar gevolgd hebben.

De training is bedoeld voor alle verloskundigen in het werkveld. Daarnaast is de training ook goed te spelen door verloskundigen in opleiding.

Deelnemers moeten minimaal de opleiding tot verloskundige volgen om deze training te kunnen spelen.

Voor deze training hebben we gebruik gemaakt van KNOV-standaard – Niet vorderende ontsluiting

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via

E-mailadres:                                                   Info@leffectief.nl

Telefoonnummer:                                         +31 85 06 00 130