Vervolg studiegids richtlijn postnatale zorg

Deze training is een vervolg op de training van het eerste jaar. Door de training bij te houden, behoudt je ook meetbaar de kennis. Het bijhouden van de kennis kost minder tijd dan de eerste keer dat je de training volgt. Daarom krijg je, wanneer je de kennis bijhoudt, een halve studiepunt.

Door het spelen van de Knowingo-app wordt de inhoud van de Richtlijn postnatale zorg op een actieve manier bekend. Hierdoor werkt de verloskundige volgens de geldende richtlijn en is de verloskundige in staat om de keuzes voor beleid te onderbouwen op basis van de evidence uit de onderliggende medisch-wetenschappelijke literatuur. Hierdoor worden twee doelen bereikt: De richtlijn wordt geïmplementeerd. Verloskundigen werken evidence based en er is eenheid in beleid.

  • Borstvoeding: De verloskundige wordt getraind in het begeleiden van een fysiologische borstvoeding, het herkennen van afwijkingen bij borstvoeding en hoe te handelen in een pathologische situatie.
  • Postnatale fysiologie: De verloskundige wordt getraind in het begeleiden van kraamvrouwen in een fysiologische situatie. Er wordt nadruk gelegd op de fysiologische veranderingen bij een kraamvrouw en de verloskundige wordt getraind om dit te herkennen.
  • Postnatale pathologie: De verloskundige wordt getraind in het herkennen van afwijkingen bij kraamvrouwen. Ze wordt getraind hoe te handelen in een pathologische situatie.

De KNOV heeft de training geaccrediteerd met 0,5 studiepunten.

De training bevat 3 Knowingo+ topics. Voor elke losse topic kun je een certificaat behalen. Ook in het tweede jaar dienen de certificaten minimaal 6 maanden geldig worden gehouden door te blijven spelen. Dit kost ongeveer 30 minuten. Hoe beter je alles bijhoudt, hoe minder tijd het trainen kost.

Om deze training te volgen, moet je eerst de training in het eerste jaar gevolgd hebben.

De training is bedoeld voor alle verloskundigen in het werkveld. Daarnaast is de training ook goed te spelen door verloskundigen in opleiding.

Deelnemers moeten minimaal de opleiding tot verloskundige volgen om dit topic te kunnen spelen.

Voor deze training hebben we gebruik gemaakt van de Richtlijn postnatale zorg en van de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding van de KNOV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via

E-mailadres:                                                   Info@leffectief.nl

Telefoonnummer:                                         +31 85 06 00 130